U heeft hoogbegaafde kinderen in uw klas!

Gemiddeld zitten in iedere klas 1 à 2 hoogbegaafde kinderen. Afhankelijk van het onderwijstype kunnen dat er zelfs veel meer zijn. Heel vaak worden deze kinderen niet herkend. Je kunt hoogbegaafde kinderen helaas niet altijd herkennen aan uitzonderlijk goede resultaten. Soms zelfs eerder aan slechte resultaten en aanpassingsproblemen. Heeft u er al aan gedacht dat de lastigste kinderen in uw klas wel eens hele slimme kinderen kunnen zijn?

Herkennen is vaak heel lastig…

Doordat hoogbegaafde kinderen soms niet worden herkend door ouders en door school vallen ze vaak buiten de boot. Deze kinderen krijgen dan niet de aandacht en de zorg die ze heel hard nodig hebben. Juist de kinderen die niet worden gezien, verstoppen hun talenten of kampen met sociaal-emotionele problemen.

Een hoogbegaafdheidstest geeft duidelijkheid

Denkt u dat er in uw klas kinderen zitten die hoogbegaafd zouden kunnen zijn? Dan is het zinvol om eens te denken aan een hoogbegaafdheidsonderzoek. Dat geeft een volledig beeld van de intellectuele capaciteiten van een kind en biedt concrete aanknopingspunten voor een goede begeleiding. Dat is niet alleen fijn voor de leerling in kwestie, vaak helpt het ook weer rust in de klas te brengen.

SlimmeKinderen.nl helpt u helpen

SlimmeKinderen.nl is gespecialiseerd in begaafdheidsproblematiek bij kinderen van 6 tot 16 jaar. We voeren hoogbegaafdheidsonderzoek uit en kunnen heel gericht advies uitbrengen voor de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Kennismaken?

Wilt u graag een stap maken in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen op uw school? Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Graag tot ziens!